Medlemsinformasjon

Av Mona Grytten, 09.04.2019

Vi har 16 lokalgrupper spredt utover hele landet. Det er også to undergrupper, SIG stamcelle og SIG barn.
Les mer om hvem som kan bli medlem, kontingentsatser og medlemsfordeler

Hvem kan bli medlem:

 • Sykepleiere som arbeider med kreftpasienter, eller som er interessert i kreftsykepleie og er medlemmer av NSF.
 • Medlemsskap oppnås ved å betale kontingent
 • Sykepleierhøgskoler, helseinstitusjoner og firma kan tegne abbonement på tidsskriftet Kreftsykepleie.

Medlemsfordeler:

 • Du vil kunne søke stipendmidler for delatgelse på seminarer og konferanser.
 • Du vil få rabatt på Landskonferansen i kreftsykepleie som FKS arrangerer hvert 2. år.
 • Deltagelse i lokalgruppe av FKS. Lokallagene arrangerer fagdager og div fagseminar.
 • Du får tilsendt tidsskriftet Kreftsykepleie
Kontingenter:
 
 • Individuelt medlemsskap kr 400,- per år (kun for medl av NSF).
 • Studenter og pensjonister kr 200,- per år.
 • Høgskoler og helseinstitusjoner kr 500,- pr år
 • Firma kr 800,- pr år.
Innmelding:
Den enkleste måten er å gå inn på " Bli medlem av faggruppen" - fanen til venstre på vår webside.