Årets sykepleierpris gikk til Astri Mangelrød Andersson

Av Inger Stulen, 14.05.2012

Denne prisen ble også utdelt på jubileumsfeiringen 11.mai.

Astri er kreftsykepleier og har sitt daglige arbeid i Stokke kommune.

Hun beskrives som en SOLID fagperson med god evne til refleksjon. Videre som et omsorgmenneske som stiller opp når pasienter har det vanskelig eller når kolleger trenger noen som kan bistå dem i utfordrende pasientsituasjoner.

Vi gratulerer med prisen!

 

 

Les begrunnelsen for tildelingen i vedlegget: