Den internasjonale sykepleierdagen 2012

Av Anne Britt Sodefjed, 14.05.2012

Stand i Markens 12, mai 2012.jpg

Lørdag 12. mai stod NSF Vest-Agder på stand i gågata i Kristiansand for å markere den internasjonale sykepleierdagen. Det ble delt ut løpesedler, ballonger og NSF-drops. Det ble servert gratis kaffe. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på at vi var synlige og at vi var kledd i uniformer fra ulike tidsepoker.