Ærespris tildelt førsteamanuensis Sigrun Hvalvik, Høgskolen i Telemark

Av Elin Nerdahl, 16.05.2012

Før første gang delte NSF Telemark ut en ærespris i anledning jubileumsåret på fagkonferansen 11.mai. Den personen som muligens kjenner aller best til Bergliot Larssons liv og historie er  1. amanuensis ved Høgskolen i Telemark Sigrunn Hvalvik. Hennes dr. gradsarbeid  hadde tittelen: ”Bergljot Larsson og den moderne sykepleien”.

Sigrun Hvalvik har også endret metode i sin forskningstilnærming fra historisk biografismetode til  kvalitative metoder rettet mot målgruppen eldre. På bakgrunn av disse to momentene, historisk produksjon og eldreomsorg fokus, ønsket vi å gi henne et stipend. Både som TAKK for den innsikten hun har gitt oss om NSFs grunnlegger og at hun nå forsker på eldre.

Stipendmidlene på kr 25 000 er fra overskuddet til geriatrikonferansene som har blitt arrangert tre ganger i samarbeid med Porsgrunn kommune, Helseforetaket i Telemark, Høgskolen i Telemark og NSF Telemark.