Arbeidstidskurs for ledere

Av Anne Britt Sodefjed, 23.05.2012

Arbeidstidskurs for ledere.png (Kampanje 206)NSF Vest-Agder arrangerte arbeidstidskurs for ledere den 22. mai. 

Kurset gav en innføring i de viktigste bestemmelser som regulerer arbeidstiden for ansatte i helsetjenesten, med særlig fokus på samarbeid med tillitsvalgte og etablering av turnusavtaler.

Tema var blant annet:

 • Arbeidstidens lengde og plassering
 • Fritid og pauser
 • Overtid
 • Forskjøvet arbeidstid
 • Bemanningsplanlegging
 • Inngåelse av turnusavtale
 • Ulike typer turnus 
 • ”Den gode turnus”
 • Høytidsturnus
 • Sommerturnus
 • Vakt på vaktrom og hjemmevakt

Femten flott ledere var aktivt med i diskusjonen rundt temaene!