Unio er i streik i stat og kommune

Av Morten Falkenberg, 24.05.2012

Det ble i natt brudd i meklingen mellom arbeidstagerorganisasjonene Unio, YS og LO på den ene siden og arbeidsgiverne Staten og KS på den andre siden. Bruddet skjer altså i tariffområdene Stat og Kommune. Resultatet er en storstreik i offentlig sektor.

Det betyr at Norsk Sykepleierforbunds tillitsvalgte innenfor statlige og kommunale virksomheter blir berørt.

For NSF Vestfolds medlemsmasse blir i første omgang medlemmer i Larvik tatt ut i streik. 69 sykepleiere og totalt 318 Unio-medlemmer i Larvik kommune og videregående skoler i Larvik (som tilhører fylkeskommunen) er fra i dag streikende. Husk at disse medlemmene streiker på vegne av alle medlemmer innefor disse to tariffområdene. Vis din støtte!

Til orientering så er ikke sykehusene en del av denne konflikten. Sykehusene er organisert i arbeidsgiverforeningen Spekter, og utgjør et eget tariffområde hvor forhandlinger fortsatt pågår.

Du kan lese mer og oppdaterte nyheter på www.unio.no.

Dersom du har spørsmål ber vi deg rette dem i første omgang til din tillitsvalgt/hovedtillitsvalgt.