Streikevakter

Av Anne Britt Sodefjed, 04.06.2012

Fredag besøkte fylkesleder Anne Britt Jansen og rådgiver Åse Marie Bjørnestad  de ulike streikevaktsteder. Vi møtte engasjerte streikende med stor streikevilje.

              streikevakt 1.png (Ingress 220)          streikevakt 4.png (Ingress 220)

Takk til dere som streiker og til dere som er igjen på arbeidsplassen for den flotte jobben dere gjør!

              streikevakt 3.png (Ingress 220)        streikevakt 2.png (180x120)