Referat fra Generalforsamlingen 2012

Av Mona Gjørøy Bjerke, 18.06.2012

Referatet er nå klart.