Det nye styret er klart

Av Mona Gjørøy Bjerke, 18.06.2012

Det nyvalgte styret har hatt sitt første møte

Takk til alle for god deltagelse og god stemning på Generalforsamlingen og seminaret vårt den 6. juni. Det nyvalgte styret har hatt sitt første styremøte der de konstituerte seg selv. Styret er nå sammensatt av følgende personer:

Leder: Juliana Idsø
Nestleder: Mona Gjørøy Bjerke
Kasserer: Eva Marita Stubbom
Sekretær og webansvarlig: Karoline Skedsmo
Styremedlem med seminaransvar: Ingrid Øian Gjermundsen
Styremedlem med fagansvar: Vibeke Irgens

Styret vil med dette ønske alle nye og gamle medlemmer en riktig god sommer!