Informasjon om lokale forhandlinger i Staten

Av Morten Falkenberg, 24.07.2012

Her finner du informasjon fra sentralt hold vedrørende de kommende lokale forhandlingene i Staten.

Følg med på ditt arbeidssted - hvor det i en eller annen kanal, f.eks. intranett, trolig vil bli informert om hva som skjer lokalt.

Les mer info fra Unio her: http://www.unio.no/kunder/unio/cms2011.nsf/($All)/67279BD05534FF3CC1257A33003E04B5?OpenDocument

unio_brevlogo.gif