Helsepersonell SKAL fra 1.juli melde uønskede hendelser til Kunnskapssenteret.

Av Halvard Dalen, 25.08.2012
Linken gir tydelig informasjon om melderutiner. Gi din kollega informasjon om dette!!
http://www.melde.no/melde