NSG Nordisk Samarbeidsgruppe

Av NSF

Ellen Rossland Hansen  er vår internasjonale kontakt. De nordiske kontaktene treffer hverandre på EONS konferanser hvert år i Europa. 


LINKER TIL HJEMMESIDENE

Sverige


Danmark
Island

 

Kontakter NSG

Danmark: Marianne Cumberland: mariannecumberland@gmail.com

Island: Halldora Halfdanardottir: hallhalf@landspitali.is

Norge: Ellen Rosseland Hansen
Sverige: Camilla Hultberg:  camillia.hultberg@karolinska.se

Færøyene: Marit Eliassen:  e-eliassen@hotmail.com