Sykepleiere besvimte på jobb

Av NSF, 11.02.2013

40 avviksmeldinger avdekker uverdige forhold for både pasienter og ansatte på Lilleborg sykehjem i Oslo. Lav bemanning og høyt arbeidspress førte til at sykepleiere besvimte på jobb. Forbundsleder Eli Gunhild By i NSF er sjokkert og vil følge opp saken.

NRK Lørdagsrevyen viste i helgen at samhandlingsavdelingen ved Lilleborg sykehjem har drevet uforsvarlig.  Sykehjemmet har 125 pasienter, hvorav 40 svært syke som kommer direkte fra sykehus. Bare en sykepleier jobbet natt.

En engasjert tillitsvalgt, Marthe Kristin Nereng, forteller hvordan hun ringte sønnen til en pasient med budskapet at hun kanskje ikke ville klare å holde moren i live gjennom natten.

Se innslagene fra Lørdagsrevyen og Søndagsrevyen.