Yrkesetiske retningslinjer som plakat

Av NSF, 19.12.2013

Rådet for sykepleieetikk har trykket de yrkesetiske retningslinjene for sykepleiere som plakat. Den kan lastes ned, eller bestilles gratis i NSFs fordelsbutikk.

De yrkesetiske retningslinjene slår fast at grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet. Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og være kunnskapsbasert.

Du kan laste ned plakaten i PDF-format her.

Du kan også bestille den som plakat, i NSFs fordelsbutikk.