Statsministeren opprettholder ønsket om et mer fleksibelt arbeidsliv

Av NSF, 13.12.2013

Erna Solberg ble møtt med Lucia-sang av barnehagebarn da hun talte på Uniokonferansen 2013. Men hun kom med lite nytt til sykepleierne.

Statsminister Erna Solberg og Unio-leder Anders Folkestad blir underholdt av barnehagebarn.

- Vi skal sikre velferdstilbudene, spesielt for de svakeste i landet. Psykisk helse og rus vil være første prioritet for denne regjeringen, det er her hullene er størst, sa statsminister Erna Solberg da hun møtte medlemmene i Unio på sistnevntes konferanse på Sundvolden fredag 13. desember. For å få til dette, vil statsministeren ha mer fleksibilitet enn det hun mener arbeidsmiljøloven åpner for.

- Vi må få mer fleksibilitet slik at arbeidere i helsesektoren i større grad kan gjøre individuelle valg. For enkelte brukere, spesielt de svakeste, vil det være bra at ansatte jobber lengre vakter. Bokollektiv med 48 timers vakter, er et slikt eksempel, sa statsministeren.

Statsminister Erna Solberg på Unikonferansen 2013

Solberg iverer også for gjennomsnittsberegning av arbeidstid, men påpekte at dette i så fall vil skje i tett samarbeid med partene i arbeidslivet.

- Vi gjennomsnittsberegner vakter i dag, men da er tillitsvalgte med på å godkjenne vaktene. Det regjeringen ønsker, er å gjennomsnittsberegne arbeidstid uten at tillitsvalgte skal ha mulighet til å godkjenne dette, sier forbundsleder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By.

I tillegg til Solberg, deltok også Helga Pedersen (Ap), Arve Kambe (H), Erlend Wiborg (FrP), Audun Lysbakken (SV), Per OIaf Lundteigen (Sp), Trine Skei Grande (V), Knut Arild Hareide (KrF) og Rasmus Hansson (MDG) på Uniokonferansen. Under en debatt disse imellom, ble også fleksibiliteten i arbeidsmiljøloven diskutert.

- Erna Solberg snakket så fint om fleksibilitet, men regjeringen sier ikke for hvem fleksibiliteten skal være til for, sa Helga Pedersen, med adresse til FrP og Høyre.

- Vi ønsker blant annet at det skal være større mulighet til midlertidig ansettelse. På den måten vil vi blant annet kunne få flere funksjonshemmede i arbeid, sa Erlend Wiborg i FrP.

- Når regjeringen snakker fleksibilitet, gjelder det kun for arbeidsgiver og ikke ansatte, sa Audun Lysbakken (SV).

- Arbeidsmiljøloven er moden for endringer, det må justeringer til, sa Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne.

- Jeg synes regjeringen skal si hva konkret det er de ønsker å endre i arbeidsmiljøloven, sa Per Olaf Lundteigen (Sp).

- Blant annet gjennomsnittsberegning av arbeidstid, svaret Wiborg i FrP.

- Politikerne kom med lite nytt i debatten. Men vi fikk bekreftet at vi har en jobb å gjøre de neste fire årene i fire årene. Blant annet sikre at arbeidsmiljøloven fortsatt vil ivareta våre medlemmers rettigheter i forhold til arbeidstid, sa Eli Gunhild By.