Mange ufaglærte på sykehjem i Oslo

Av NSF
Sykepleierforbundet i Oslo har gjennomført en stikkprøveundersøkelse i seks kommunale og to private sykehjem i Oslo. Undersøkelsen viser at de eldre ikke får den faglige hjelpen de har krav på.

 

Sykepleierforbundet i Oslo har gjennomført en stikkprøveundersøkelse i seks kommunale og to private sykehjem i Oslo. De sjekket bemanningen tirsdag og onsdag den 18- og 19 august  og lørdag og søndag den  22-23 august.  Undersøkelsen viser at de eldre ikke får den faglige hjelpen de har krav på. På ett av sykehjemmene var hele 80 prosent av bemanningen i helgen ufaglært. 

- Nå må FRP-byråden ta ansvar sier forbundsleder Lisbeth Normann

Undersøkelsen viser at sykepleiere utgjør bare 13-15 prosent av bemanningen i helgene.  Hjelpepleierne utgjør om lag en tredjedel av bemanningen i helgene. Den desiderte største gruppen er de ufaglærte med om lag 50 prosent. Det er  flere sykepleiere og hjelpepleieren på hverdagene enn i helgene.

Beboerne på sykehjem er mennesker med mange behandlingstrengende sykdommer, i tillegg til sansesvikt, redusert bevegelighet og forvirrethet / demens. De kan trenge hjelp til å stelle seg, spise, å forflytte seg, bli orientert om tid og sted, riktige medisiner og til å integreres i et fellesskap med andre. Nesten 80 % av sykehjemspasientene er demente. De mister mer og mer grepet om livet sitt og får problemer med å uttrykke seg. De er avhengige av menneskene rundt seg for å kunne ha et verdig liv. Ved endringer i tilstanden hos en person som ikke kan gi uttrykk for det, er det viktig med kompetent observasjon. Helsepersonell vet at smerte, hoste, akutt forvirring, og døsighet kan ha ulike og sammensatte årsaker som må følges opp med et vidt spekter av tiltak for å behandle tilstanden, unngå forverring og lindre plager.     

Byråden for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug (FRP) mener det er det høye sykefraværet som er grunnen til at det er så mange ufaglærte.  Videre mener hun at det er en systemfeil som gjør at det er slik, sier hun til Dagbladet. http://www.dagbladet.no/2009/08/31/nyheter/valg_2009/valg09/eldre/eldreomsorg/7883404/

Hun mener at staten må overta ansvaret for eldreomsorgen i stedet for å skyve ansvaret over på kommunen. I følge Listhaug har kommunen verken kapasitet eller økonomi til å ha dette ansvaret.

- Nå må byråden ta ansvaret for situasjonen, sier forbundsleder i NSF, Lisbeth Normann. Hun mener konsekvensene av så mange ufaglærte kan få alvorlige konsekvenser for pasientene.

Hun fnyser av påstanden fra listhaug om at kommunen ikke har god nok økonomi til å ha et bedre tilbud. - For kort tid siden overskred det samme byrådet Holmenkollutbyggingen med 600 millioner kroner, men vi ble forsikret om at det ikke ville gå utover velferdstjenester, sier Normann.