Streik i to av fire tariffområder

Av NSF

Løsning i Unio stat og Oslo kommune, men streik i Spekter og KS. Vel 7000 Unio-medlemmer er i streik, og til uka trappes streiken opp ytterligere 12 000 medlemmer. Det er status etter intense meklingstimer i årets hovedtariffoppgjør.

Unio har i dag tatt ut 6000 KS-medlemmer i Tromsø, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Fredrikstad, Bodø og Ullensaker etter at meklingen i kommunesektoren ikke førte frem.

Vil ikke svikte medlemmene
– Hvis vi hadde akseptert tilbudet, hadde vi sviktet medlemmene, men også barn og unge i skole og utdanning, folks trygghet i dagliglivet og gamle og syke i helsesektoren. Det var uaktuelt. Nå hadde vi mulighet til et historisk likelønnsoppgjør, sier forhandlingsleder i Unio-kommune, Mimi Bjerkestand.
Hun mener det ikke var mulig å akseptere en ramme tilsvarende det som ble gitt i staten.

- Det handler om at utfordringene i KS-sektoren er helt annerledes enn i staten. I KS har vi flere kvinner med lavere lønn. Det var derfor helt nødvendig å få en høyere ramme i KS enn i staten. KS skapte også et problem ved å insistere på at likelønn i stor grad skulle løses lokalt, sier forhandlingslederen.

Streik i Spekter
Rundt 950 sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykehusprester, administrativt personale, samt medlemmer fra Utdanningsforbundet og Forskerforbundet som arbeider i helseforetak er i dag tatt ut i streik. Avstanden mellom partene har vært så stor at Riksmeglingsmannen ikke har funnet grunn til å legge frem noen skisse.

- Spekter har ikke møtt oss på våre viktigste krav som likelønn eller finansiering av gjennomføringen av skift/turnusreformen, sier Unios forhandlingsleder i Spekter-området, Lisbeth Normann.

Sykehus som rammes er:
- Akershus Universitetssykehus
- Helse Bergen HF
- Helse Stavanger HF
- Nordlandssykehusene HF
- Oslo universitetssykehus
- St. Olavs hospital
- Sykehuset Østfold HF
- Sørlandets sykehus HF
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Løsning i Oslo kommune
Unio og Oslo kommune kom i dag kl. 11.30 til enighet i årets lønnsoppgjør, etter 36 timers mekling på overtid. Årets oppgjør har en ramme på omlag 3,4 prosent. For de aller fleste av Unios medlemmer er det generelle tillegget mellom 8 000 og 9 000 kroner.

- Dette har vært et svært krevende oppgjør, men vi er tilfredse med at vi her har fått en klar likelønnsprofil. Arbeidsgiver viste forhandlingsvilje og evne til å komme oss i møte på viktige punkt, sier forhandlingsleder i Unio Oslo kommune, Terje Vilno.

Generelt tillegg
Det generelle tillegget på lønnstabellen fordeles slik:

  • Til og med lønnstrinn 32 gis et generelt tillegg på 6 000 kroner.
  • Fra lønnstrinn 33 til og med lønnstrinn 53 gis et generelt tillegg på 8 500 kroner.
  • For lønnstrinn over dette gis et generelt tillegg på 1,8 prosent.

Unio fikk også gjennomslag på viktige områder som rett til opparbeidelse av feriepenger ved langvarig sykdom og oppfølging av lovendring for skift- og turnusarbeid.

Justeringer og lokale forhandlinger
Det er satt av en pott på 0,6 prosent av lønnsmassen på årsbasis til lokale forhandlinger med virkning fra 1. august. I tillegg ble det satt av 0,3 prosent til justeringer på årsbasis med virkning fra 1. juni. Fordelingen både i de lokale forhandlingene og justeringene, skal ha en likelønnsprofil.

Løsning i staten
Partene i det statlige tariffoppgjøret kom torsdag formiddag til enighet. Alle i staten får et generelt tillegg, for de fleste vil det ligge mellom 7 100 til 9 700. Likelønnsprofilen i oppgjøret gir kvinner 200 millioner kroner mer enn menn. I tillegg til et generelt tillegg til alle, ble partene enige om å sette av 588 millioner kroner til et sentralt justeringsoppgjør og 529 millioner kroner til lokale forhandlinger. Dette gir en totalramme på oppgjøret om lag 3,3 prosent.

- Vi fikk en akseptabel totalramme og føringer som gir muligheter for likelønnssatsing. Dermed kan vi ta et steg for å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i staten, sier forhandlingsleder i Unio på det statlige tariffområdet, Arne Johannessen.

Han understreker at det fortsatt er store utfordringer i staten og at ikke alle forventningene ble tilfredsstilt.

- Økonomien var krevende. Men totalt fikk vi såpass uttelling at Unio, som en ansvarlig hovedsammenslutning, valgte å akseptere framfor å ta ut viktige grupper for velferdsstaten i storstreik, sier Johannessen.

Det generelle tillegget på hovedlønnstabellen fordeles slik, med virkning fra 1. mai:
Lønnstrinn 1-30: fra 7 100 – 9 700 kroner
Lønnstrinn 31-59: 9 700 kroner
Fra lønnstrinn 60: 2,1 prosent