Helseministeren og Høyre-lederen i NSF-debatt

Av Berit Berg og Kristin Henriksen, 08.11.2011

Under ”Helsepolitisk dag” på NSFs Landsmøte, debatterte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og Høyre-leder Erna Solberg rundt temaer som opptar sykepleiere og NSF.

  • Arbeidstid
  • Sosial dumping
  • Profesjonsnøytralitet
  • Kvalitet i tjenestene
  • Bemanning
  • Kvalitet

­- Arbeidsmiljøloven er et viktig redskap for et godt arbeidsliv. At man går hjem fra jobb etter en hektisk dag der man føler man ikke har fått gjort nok; at dette kan være er et dilemma for sykepleierne har jeg stor forståelse for, sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Ministeren fortsatte med noen ord om sosial dumping:

- Det var et sjokk å oppdage at dette også foregår i helse- og omsorgssektoren, sa Strøm-Erichsen til nær 400 delegatene fra hele landet. Hun slo også fast at deltidsproblematikken også er viktig for departementet.

- Tre av fire som jobber deltid er kvinner. Vi kommer ikke videre i likestillingsproblematikken dersom vi ikke klarer å få endret på dette. Dessuten vil mer heltid skape en større kontinuitet i arbeidslivet, sa Strøm-Erichsen.

Om samhandlingsreformen, så hun følgende:

- Sykepleiere innehar en nøkkelkompetanse i forhold til gjennomføringen av samhandlingsreformen. Dette i form av deres breddekompetanse og spesialkompetanse.

Erna Solberg er svært opptatt av utdanning, og hun har mange ideer og mål for helsesektoren.

- Jeg har et overordnet mål å gjøre det attraktivt å jobbe i helsesektoren, sa hun generelt. Og mer spesielt om sykepleierutdanningen: - Det må være flere muligheter for en å bli sykepleier. Det må være en systematikk i å løfte frem kompetanse, også hvis du er ufaglært. Her må arbeidsgivere gis ansvar, mente Solberg. Hun slo fast at dette ikke skal gå på bekostning av krav til kompetanse for de som jobber i sektoren.

- Kvalitet i helse- og omsorgssektoren = kompetanse. Det er ikke antall hender som er avgjørende, men hvilket hode som har de hendene. I dag ser vi for mye på antall hender som er på vakt, og ikke på hvilke kompetanse en har, påpekte Høyre-lederen.

 

Etterpå var det duell mellom de to politikerne:

Den til dels høylytte debatt om arbeidstid, profesjonsnøytralitet, kvalitet, bemanning og kompetanse i helsetjenesten.  Begge understreket behovet for høy sykepleiefaglig kompetanse og sykepleiernes sentrale og solide plass i helsesektoren. I fremtidens kommunehelsetjenesten vil det være behov for  mange typer spesialsykepleier, gjerne med utvidet ansvarsområde og refusjonsrett .

Erna og Høyre ble utfordret i forhold til om det blir en økende bruk av konkuranseutsetting hvis høyre kommer kommer til ”roret”. Hun vil ikke gå inn for å øke antall helgevakter, men er det mulig å jobbe noe mer fleksibel innenfor dagens lovverk. Helseminister ser at noen yrkesgrupper kan jobbe med lengre vakter.

Høyre understreker behov for bedre finansierings ordning for å ta videre/ høyere utdanning for sykepleiere.

Nasjonalsykepleier når får vi det? Intet nytt fra noen av partene, men Høyre vil ta det med i programutviklingen i nær framtid.

Lisbeth Normann oppsummerte debatten med at nå må vi bare HANDLE og iversette nye tiltak som vi er enige om!! Til slutt stilte hun seg til disposisjon i jobben som nasjonal sjefsykepleier.