Sykepleierforbundet selger forlaget Akribe til Cappelen Damm

Av NSF, 29.03.2012

Norges største forlag, Cappelen Damm, inngikk torsdag en avtale med Norsk Sykepleierforbund om å kjøpe forbundets forlag, Akribe.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) kjøpte Akribe i 2001, og under forbundets eierskap har forlaget utviklet seg til å bli en viktig nasjonal aktør i markedet for faglitteratur og elektroniske publikasjoner for sykepleiere. Eierskapet var i hovedsak begrunnet i det fagpolitiske arbeidet for norske sykepleiere. Med de mulighetene Akribe nå står foran, ser forbundet at tiden er inne for et videresalg.

– Vi har oppnådd det vi ønsket da vi kjøpte Akribe, nemlig å påvirke sykepleiefaget, sa styreleder i Akribe og nestleder i NSF, Solveig Kopperstad Bratseth, da hun undertegnet kontrakten med Cappelen Damms konsernsjef, Tom Harald Jenssen.

NSF og Cappelen Damm har forpliktet seg til å fortsette samarbeidet med å utvikle god sykepleiefaglig litteratur, produkter og tjenester. Det er viktig for NSF at sykepleiefaget ivaretas av et forlag på denne måten.

– For NSF har oppkjøpet av Akribe vært en spennende og viktig reise. Sammen med Akribe har vi fått delta i å utvikle oppdatert kunnskap og forme den digitale hverdagen for sykepleierne, sa Kopperstad Bratseth.

Eierskiftet får ingen konsekvenser for de ansatte i Akribe, men en trygghet i forhold til videreutvikling og nye muligheter innenfor et stort forlagskonsern.

Les pressemeldingen her: Akribe selges.docx