Forvaltningslovforskriften

Av NSF

Når det gjelder rettigheter til dokumentinnsyn og opplysninger for de som er parter (søkere) på stillinger i virksomheter som er omfattet av forvaltningsloven (staten, kommuner), viser vi til vedlagte link til forvaltningslovforskriften, kap. 5, §§ 14-19

Se lenke til >> forvaltningslovforskriften