Sakspapirer Årsmøte 2014

Av Margrete Kanstad, 04.06.2014

Studentpolitisk plattform og innsatsområder er saker på årsmøte hvert år. I tillegg til de faste sakene har vi i år tre saker vi ønsker at årsmøte diskuterer og tar stilling til. Det er sak 5 "En utdanning i endring", sak 6 "En aktiv studentorganisasjon" og sak 7 "Årets praksissted". 

Bakgrunn for sakene kan leses i sakspapirene.