Jus.jpg

Forhandling eller styringsrett

Av NSF, 05.11.2014

Arbeidsretten behandlet 4. og 5. november sak mellom NSF og Spekter om hvordan overenskomsten mellom Spekter og NSF er å forstå.

Spørsmålet i saken var om tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid, ulempetillegg mv (A2) kan fravikes gjennom administrative ordninger eller utelukkende gjennom avtale med NSFs tillitsvalgte. Saken har sin bakgrunn i at Akershus universitetssykehus HF valgte å lage en egen ordning for hyppigere helgearbeid etter at forhandlingene med NSFs tillitsvalgte om godtgjørelse ikke førte frem. Etter NSFs syn åpner ikke tariffavtalen for en slik løsning.

Dom i saken er ventet 20. november.