Sykepleiere
Illustrasjonsfoto

Godtgjøring for ekstra helgearbeid er et forhandlingsspørsmål

Av NSF, 06.11.2014

NSF har helt siden 2001 hatt en avtale med Akershus Universtitessykehus  ( Ahus ) om en ekstra godtgjøring på 40 000 kroner for sykepleiere som frivillig jobbet annenhver helg.  

Våre tillitsvalgte reforhandlet høsten 2013 avtalen om ekstra kompensasjon for hyppigere helgearbeid. Arbeidsgiver fremmet i disse forhandlingene krav om at godtgjøringen skulle reduseres fra kr 40 000,- til kr 30 000,- for ekstra helgearbeid. Våre medlemmer ville ikke akseptere lavere lønn for samme ulempe noe arbeidsgiver ble meddelt. Arbeidsgiver svarte da med å si opp avtalen. Etter oppsigelsestiden har Akershus universitetssykehus HF valgt å fortsette ordningen uten avtale.

Spørsmålet for Arbeidsretten var om arbeidsgiver kan velge om han vil forhandle eller bestemme ensidig. Etter NSF sitt syn er tariffavtalen til hinder for at arbeidsgiver kan bestemme alene. Våre medlemmer tror kollektive forhandlinger bidrar til bedre resultater enn de kan oppnå alene. Derfor er det viktig for medlemmene at dette er et forhandlingsspørsmål.