Presentasjon av sekretariatet Flerkulturelt Forum for Sykepleie i Telemark

Av NSF
Sekretariatet Flerkulturelt Forum for Sykepleie i Telemark presenteres på denne siden. Det er ønskelig å utvide sekretariatet med enda noen medlemmer. Er du interessert, ta kontakt med leder Anne K. Malme.

Medlemmer av sekretariatet Flerkulturelt Forum for Sykepleie i Telemark

Anne Kathrine N. Malme, Høyskolen i Telemark (leder)

Sigrid Skarholt STHF/NSF Telemark (sekretær)

Rajini Sureskumar, Skien kommune

Ann Iserid Vik, STHF / NSF Fylkesstyre

Radchagan Selvanayagam / Skien kommune

Leonila Juvland / Skien kommune

Leonila Juvland og Radchagan Selvanayagam 

Anne Kathrine N. Malme (leder), fylkesleder Sigrunn Ø. Gundersen, Sigrid Skarholt (sekretær), Ann Iserid Vik og Rajini Sureskumar