Solveig P K Bratseth.jpg

NSF ber Stortinget følge opp likestillingsutfordringene

Av NSF, 12.01.2016

- Likestillingsmeldinga tegner et alvorlig bilde av likestillingsutfordringene, men følger ikke opp på tiltakssiden. NSF ber Stortinget sørge for tiltak som svarer på utfordringene.

Dette var den krystallklare beskjeden fra NSFs nestleder Solveig Kopperstad Bratseth da Stortingets familie- og kulturkomite avholdt høring om likestillingsmeldinga.

- Likestillingsmeldinga viser at de store likestillingsutfordringene i Norge er strukturelle. Arbeidslivspolitiske mål om høy sysselsetting, deltidsreduksjon og et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked blir ren ønsketenkning uten gode strukturelle likestillingstiltak, framholdt Bratseth og ba komiteen merke seg at Likestillingsmeldinga viser til at det lønner seg for kvinner å velge utradisjonelt, men ikke tilsvarende for menn å velge kvinnedominerte yrker. Derfor er det da heller ingen endringer å spore i menns utdannings- og yrkesvalg.

- Skal rekruttering til helseyrkene sikres, må flere menn velge å bli helsearbeidere. Helsetjenesten trenger både kvinners og menns arbeidskraft.Både regjerings- og støttepartier har programfestet politikk når det gjelder likelønn. Det er nå tid for et bredt politisk likelønnsforlik, sa Bratseth til komiteen.

 Hun avviste at endringene i arbeidstidsbestemmelsene vil bidra til mer likestilling, slik det påstås i meldingen: - Endringene i arbeidsmiljøloven vil ikke føre til mer likestilling, men til økt press på ansatte i helsesektoren om å være mer fleksible for arbeidsgiver, ha lengre arbeidsøkter og mer helgearbeid. Det er ikke samsvar mellom oppgaver og ressurser i helsesektoren. På sikt frykter NSF økt sykefravær og mer helserelatert deltid. Det må være mulig for ansatte i helsesektoren å stå i full stilling fram til pensjonsalder.

Les NSFs høringsnotat her.