NSF-leder Eli Gunhild By.
NSF-leder Eli Gunhild By

NSF er imot en felles likestillings- og diskrimineringslov

Av NSF, 19.01.2016

Norsk Sykepleierforbund vil beholde likestillingsloven som egen lov. - Vi mener barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov svekker kvinners diskrimineringsvern, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

I høringsuttalelsen påpeker NSF at likestillingslovens formålsparagrafs formulering om "særlig å styrke kvinners stilling" må videreføres, og lovens virkeområde må fortsatt omfatte familieliv og personlige forhold. NSF advarer mot endringer som svekker kravene til aktivt likestillingsarbeid:

- Vi går imot at aktivitetsplikten skal omfatte færre arbeidsgivere og at arbeidet verken skal dokumenteres eller håndheves. Redegjørelsesplikten bør styrkes, ikke fjernes, hevder By.

Likestillingslovens formålsparagrafs formulering om "særlig å styrke kvinners stilling" må videreføres, og lovens virkeområde må fortsatt omfatte familieliv og personlige forhold.

NSF advarer mot endringer som svekker kravene til aktivt likestillingsarbeid. Vi går imot at aktivitetsplikten skal omfatte færre arbeidsgivere og at arbeidet verken skal dokumenteres eller håndheves. Redegjørelsesplikten bør styrkes, ikke fjernes.

Les NSFs høringssvar her.