Støtter Rådet for sykepleieetikk aktiv dødshjelp?

Av NSF

NEI det gjør vi ikke. Respekten for det enkelte menneskes liv og verdighet betyr at sykepleiere verken hjelper en pasient til selvmord eller aktiv dødshjelp. Dette beskrives tydelig i Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere >>