Bør helsesøster gi helseopplysninger til forsikringsselskap?

Av NSF

Nei, det er ikke en sykepleieoppgave. Når et forsikringsselskap ber om opplysninger fra helsestasjonen om avvik i helsen hos et barn har dere taushetsplikt. Dette gjelder selv om foreldrene har gitt tillatelse, sier Rådet for sykepleieetikk.