Kan sykepleiere konstatere dødsfall i sykehjem?

Av NSF

Ja, - det er både juridisk og etisk mulig å legge til rette for at sykepleiere konstaterer forventede dødsfall ved delegasjon fra lege. Legen kan utstede legeerklæring i ettertid, sier Rådet for sykepleieetikk. På sykehjem kan situasjonen bli uverdig når de er avhengige av å få tak i lege for å kunne erklære at pasienten er død. I noen tilfeller kan ikke tilsynslege komme på mange timer.