Nasjonalt fagmøte på Lillehammer 2021

Av Therese Kristin Havnsund, 27.05.2020

Nasjonalt fagmøte for gastrosykepleiere er åpent for alle men retter seg spesielt mot sykepleiere som jobber innenfor alle områder for fordøyelsessykdommer og tarmsykdommer. 

Fagmøtet 2021 er  4.-6. februar på Lillehammer.

 

 

Medlemmer av faggruppen får redusert kongressavgift og har også mulighet til å søke om kongresstøtte innenfor gitte kriterier i reglementet. Informasjon om kongresstøtte med reglement og søknadsskjema finnes på faggruppens nettside: https://www.nsf.no/vis-artikkel/3020418/426714/Stipender-og-okonomisk-stotte-til-kongresser-fagutvikling-og-forskning