Konferansen: Bedre helse med e-helse

Av NSF, 28.02.2017

NSF arrangerte-helsekonferanse 16. og 17. februar 2017: "Bedre helse med e-helse - om teknologiens muligheter i fremtidens sykepleie".

Arrangementet er et samarbeid mellom NSFs faggruppe for e-helse, NSF Student og Fag- og helsepolitisk avdeling.

NOEN SENTRALE SPØRSMÅL I KONFERANSEN VAR:

  • Hvordan påvirker teknologi sykepleierrollen?
  • Hvilke teknologiske ferdigheter trenger sykepleiere?
  • Hvordan kan e-helse best integreres i bachelorutdanning? Hva mener studentene?
  • Hva trenger vi av beslutningsstøtte i EPJ-systemene?
  • Hvordan skal sykepleiere forholde seg til telemedisin og velferdsteknologi?
  • Hvordan går det med kjernejournal og hva er sykepleiernes rolle?
  • Hvordan utvikle og ta i bruk Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis og veiledende planer

Program e-helsekonferansen 2017

ALLE PRESENTASJONER FRA KONFERANSEN FINNER DU SOM VEDLEGG TIL HØYRE.