Utdanningsstipend våren 2017

Av Gunhild Grythe, 02.05.2017
Her er en kort presentasjon og bilde av de tre som ble tildelt stipend vår 2017
 
 


Heidi Syljeset Skjørvold, avansert gerontologi, arbeider i hjemmesykepleien Hole kommune.

 

Sverre Brandsberg Simonsen, master i avansert geriatrisk sykepleie, arbeider i hjemmesykepleien i Bergen.

 

Veronika J. Hanssen, aldring og eldreomsorg, arbeider på sykehjem i Tromsø kommune.