Birgitte Nærdal

Årets sykepleier 2017

Av Anne Hansen Vartdal, 14.05.2017

Fredag 12.mai markerte NSF Aust-Agder Internasjonal Sykepleierdag med foredrag og konsert/kabaret på Tyholmen Hotell. Det ble en flott ettermiddag og kveld!

Blant annet ble prisen til "Årets Sykepleier i Aust-Agder " delt ut.

Til stor applaus ble Birgitte Nærdal, demenskoordinator i Grimstad Kommune, kåret til Årets Sykepleier i Aust-Agder.

 Her er juryens begrunnelse:

«Årets sykepleier er en tydelig, modig og stolt sykepleier som har bidratt til å profilere sykepleierfaget på en fremragende måte innen et svært viktig fagfelt. Hun har i mange år vært opptatt av kvalitet og kompetanseutvikling innen demensomsorgen og bidratt til å utvikle tjenestene i kommunehelsetjenesten. Hun er en svært engasjert og inspirerende sykepleier med stor kjærlighet til fagfeltet. Hun framstår som en god rollemodell når det gjelder både kunnskap, holdninger og handlinger. Både pasienter, pårørende og ansatte i flere kommuner har nytt godt av hennes kunnskap og engasjement.

Hun har i sitt arbeid som demenskoordinator utviklet en modell for systematisk oppfølging av personer med demens, «Tiltakspakke demens». Hun har vært engasjert av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse og bidratt til implementering av denne modellen i flere kommuner i Norge.

Årets sykepleier leder det interkommunale fagnettverket for demens i Aust-Agder og har i sitt samarbeid med bl.a. Fylkesmannen, spesialisthelsetjenesten og andre bidratt til kvalitet og kompetanseheving i sykepleietjenesten.

Årets sykepleier evner å vise tilstedeværelse, respekt og genuin interesse for hver enkelt pasient og pårørende samtidig som hun utvikler og videreformidler sin kunnskap både lokalt og nasjonalt.»

De som nominerte Birgitte var kolleger ved Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Aust-Agder (USHT).

Vi gratulerer Birgitte Nærdal med prisen!

Bilde fra venstre: Jurymedlem Siri Engstrøm Andreassen, Birgitte Nærdal, fylkesleder Anne Vartdal, jurymedlem Eli Jorid Sveipe. Jurymeldem Inger Johanne Bolstad var ikke tilstede da bilde ble tatt.