skjema.jpg

Publisering av fagartikler på sykepleien.no

Av Kristin Sofie Waldum-Grevbo, 20.11.2018

LaH NSF har vært med i et pilotprosjekt der målet har vært å øke antallet fagartikler og bedre kvaliteten. Fra 2019 kommer ikke lenger Tidsskriftet for helsesøstre ut i papirform, men samarbeidet om digitale fagartikler består på sykepleien.no

Medlemmer i LaH NSF har mulighet til å sende inn artikler og får hjelp til språkvask og redigering av fagredaktører i Sykepleien. Artikkelen publiseres på www.sykepleien.no og kan enkelt deles på nettsider og i sosiale medier

Artiklene kan være av ulik art. For eksempel avsluttende oppgaver, oppgaver i klinisk stige, prosjekter, prosedyrer, informasjonsmateriell, evt. forskningsartikler som ikke blir publisert i bladet Forskning. Kvaliteten er avgjørende for om de blir antatt og det er viktig at de bygger på litteratur som blir diskutert i en eller annen form.

 Artikler kan inneholde

•Forskning
•Fag
•Utviklingsarbeid
•Brukererfaringer
Basert på for eksempel masteroppgaver, fordypningsoppgaver eller pågående og avsluttede prosjekter
 

Her kan du finne veiledning til å skrive en fagartikkel:

https://sykepleien.no/skriv-fagutvikling

Det beregnes tre måneders arbeidstid i redaksjonen da manuskriptet blir behandlet i flere ledd.

De som skal få publisert digitalt må legge inn sin ferdige artikkel i ScholarOne verktøyet.

https://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien

Det begynner å bli mange gode fag- og forskningsartikler fra fagområdet vårt. Dett er ikke en uttømmende liste.
Kjenner du til artikler som kan deles og ikke er på lista. Send link til lah@nsf.no