Erna Solberg

De fleste partiene vil beholde avtaleretten

Av NSF, 15.08.2017

Partiene har nå svart på NSFs spørsmål om avtaleretten. Alle utenom Høyre og Venstre vil beholde avtaleretten for turnusarbeidere.  

Les alle svarene på denne siden.

NSF har krevd at partiene som stiller til valg, skal si hva de mener om avtalerett før våre medlemmer skal bestemme seg for parti.

Arbeidstidsutvalget har foreslått å endre arbeidsmiljøloven. NSF vil kjempe for arbeidstakernes rett til å ha en innflytelse over egen arbeidstid, og mener lovforslaget må stoppes.

Hva er avtaleretten og hvorfor trengs den?

  • Avtalerett på turnusplaner sikrer medbestemmelse og reduserer helsebelastningene ved turnusarbeid.
  • Ansatte i helse- og omsorgssektoren arbeider hele døgnet og året gjennom, og ofte på tider der de fleste andre har fri. De lever med skiftende arbeidstider og korte friperioder mellom vakter for å ivareta samfunnets behov for helsehjelp. Deres turnusplaner er basert på unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregler, og disse unntakene må etter dagens lov avtales mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Dette er for å beskytte den enkelte ansatte mot utilbørlig press.
  • Arbeidstidsutvalget har foreslått å endre arbeidsmiljøloven, slik at arbeidsgiver ensidig kan fastsette turnusplaner uten å inngå avtale med tillitsvalgte. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får dermed liten innflytelse på turnusplanene, som kan bli enda mer belastende enn i dag. NSF er bekymret for ansattes arbeids- og helsesituasjon, og frykter at dette kan påvirke pasientsikkerheten. En slik svekkelse av arbeidsmiljøloven vil ikke løse utfordringene i helse- og omsorgssektoren med høy deltidsandel, høyt sykefravær, tidligpensjonering, og den vil ikke virke rekrutterende til en sektor med mangel på arbeidskraft.