Forbundslederne i Delta, FO, Legeforeningen, NSF og Fagforbundet.
Fem forbundsledere som er fornøyd med at politikerne nå har svart om arbeidstids. Fra venstre Erik Kollerud (Delta), Mimmi Kvsivik (FO), Marit Hermansen (Legeforeningen), Eli Gunhild By (NSF) og Mette Nord (Fagforbundet).

Forbundsledere glade for arbeidstidssvar

Av NSF, 16.08.2017

Fem store forbund med nesten 600.000 medlemmer til sammen utfordret politikerne til å svare om arbeidstid før valget. Nå har de fått svar. Og de aller fleste partiene støtter arbeidstakerne i denne viktige saken.

Norsk Sykepleierforbund gikk forrige uke med en kampanje i sosiale medier direkte rettet mot hvert enkelt parti som i dag sitter på Stortinget. Målet var å få svar før valget på hva partiene mener om arbeidstidsutvalgets forslag om å gi arbeidsgiver ensidig rett til å fastsette turnus uten avtalerett for arbeidstaker. Fagforbundet, Delta, Legeforeningen og FO har gjort felles sak med NSF om å slå vern om arbeidstakeres medbestemmelsesrett i arbeidstidsspørsmål.

Arbeidstakerorganisasjonene var ikke invitert inn i arbeidstidsutvalget som fikk i oppdrag å gå gjennom endringene i arbeidsmiljøloven. Etter at flertallet i utvalget foreslo endringer som forrykket balansen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, reagerte arbeidstakerorganisasjoner for ansatte i helse- og omsorgssektoren blant annet på at avtalerett på turnus var foreslått strøket.

Etter de sterke reaksjonene valgte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie å sette ned to partssammensatte arbeidsgrupper for å se nærmere på viktige deler av arbeidstidsutvalgets forslag. Frist for arbeidsgruppene: etter valget. Men arbeidstakerne ville ha svar før valget.

Det har de nå fått. Venstre og Høyre vil avvente arbeidet fra arbeidsgruppene, mens alle andre partier allerede nå er klare på at de støtter arbeidstakerne i at arbeidsgiver ikke skal få ensidig rett til å avgjøre turnus.

Fagforbundets leder Mette Nord er glad for at de fleste partiene nå har gitt beskjed om at de er på arbeidstakernes side i denne saken. – Arbeidstid er en kollektiv sak. Det er bra at partiene støtter opp om dette, sier Nord.

-  Regel- og lovverk rundt arbeidstid er både en viktig men også en komplisert sak. Derfor er det viktig for oss at politikerne innser konsekvensen av en slik endring før de vedtar den, sier Delta-leder Erik Kollerud.

 - Den norske modellen er under press, og da trenger vi tydelige svar fra politikerne i denne type spørsmål, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

 - Sammen representerer vi ansatte som gir god pleie og behandling, omsorg og opplæring døgnet og uken rundt. Vi er vant til å ta ansvar og finner derfor nesten alltid løsninger der vi møter arbeidsgivere i gjensidig forståelse, sier Mimmi Kvisvik i FO.

Eli Gunhild By i NSF er fornøyd med at svarene kom så raskt denne gangen. – Vi har etterlyst klare svar tidligere, men fant ut at det var viktig for våre medlemmer å få vite hva partiene mente om dette før valget. Neste punkt blir selvsagt å følge opp at løftene holdes, sier By.,

Her kan du selv lese hva partiene har svart på spørsmålet om hva de mener om fortsatt avtalerett for arbeidstaker og tillitsvalgte på egen turnus.

 http://sykepleierloftet.no/avtalerett?imageId=3480824

Fredag arrangerer de fem forbundene sammen debatt i Arendalsuka med temaet:  Fremtidens arbeidsliv, blir det brutalisert eller modernisert? Der vil blant annet ungdomspolitikere debattere premissene for fremtidens arbeidsliv. Mani Hussaini, leder i AUF møter nestleder Sandra Bruflot i Unge Høyre til diskusjon. Mer om møtet finner du her:

https://arendalsuka.no/event/user-view/5047