Eli Gunhild By
Eli Gunhild By sier at dagens arbeidslivsbarometer fra KS må følges opp med handling.

Kommunenes største utfordring

Av NSF, 26.09.2017

I dag ble KS arbeidsgivermonitor for 2017 lagt fram. Sykepleiermangelen beskrives som kommunenes største rekrutteringsutfordring. Og aldri har den vært større.

KS ferske arbeidsgivermonitor viser at sykepleiermangelen i norske kommuner er større enn noen gang.

– Det er alvorlig og vi vet hva som skal til. Bedre lønn, gode arbeidstidsordninger og flere heltidsstillinger. Nå må de ansvarlige ta tak i situasjonen, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF.

 I likhet med i fjor oppgir kommunene at sykepleiere er den gruppen det er desidert vanskeligst å rekruttere.  65 prosent av kommunene sier i år at det er utfordrende å rekruttere sykepleiere. Så få som fem prosent beskriver det som «ikke utfordrende». Legene er den nest vanskeligste gruppen å få rekruttert, 52 prosent svarer at dette er utfordrende. Så følger ingeniører og psykologer på de neste plassene, men et godt stykke bak.

Markant økning

Ikke bare er situasjonen alvorlig, men tallene viser også en markant økning fra 2016. Da beskrev 59 prosent av kommunene det som «meget» eller «ganske» utfordrende å rekruttere til sykepleierstillinger.

Eli Gunhild By er ikke overrasket.  – Allerede nå lyses det ut 4.000 sykepleierstillinger hvert år som ikke får en eneste søker ifølge NAV.  Det er klart det er alvorlig. Vi ser at arbeidsgivere i økende grad er i ferd med å få øynene opp for den alvorlige situasjonen, men de må også ta tak i den. Vi vil ikke se noen bedring før vi får et sykepleierløft. Det må satses på bedre lønns- og arbeidsvilkår for sykepleierne nå, sier Eli Gunhild By.

–         Løsningen på sykepleiermangelen er kjent. I tillegg til bedre lønns- og arbeidsbetingelser sier våre medlemmer at de må ha et godt fagmiljø som gjør at sykepleiere finner det attraktivt å jobbe i kommunetjenestene.

 By viser til at det i dag er en stor arbeidskraftreserve knyttet til deltid, høyt sykefravær grunnet belastende arbeidsmiljø, for tidlig avgangsalder og sykepleiere som velger å jobbe i andre sektorer.

Handler om pasientene

 – Dette handler om pasienter og brukere og hvilket tilbud de fortjener og har behov for. Det er kort og godt god samfunnsøkonomi å legge til rette for at sykepleiere jobber i hele stillinger, og at de har arbeidsvilkår som gjør at de kan stå løpet ut til pensjonsalderen - og ikke minst en konkurransedyktig lønn, sier By.

– Når de som styrer kommunene nå selv har fortalt hvor skoen trykker, så har både helseministeren og lokalpolitikerne et ansvar for å løse dette. Dette gir et dårligere pasienttilbud og det er ikke Norge verdig, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund.

Her kan du selv lese KS ferske arbeidsgivermonitor:

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgivermonitoren/arbeidsgivermonitoren-2017/ks-arbeidsgivermonitor-2017-f36.pdf