Protokoll generalforsamling 2017

Protokoll generalforsamling 20 september 2017