Sykehuset Østfold Kalnes

Program for Nasjonal hjerneslagkonferansen 2018

Av Inger Helene Brandsar, 16.01.2018

Programmet er oppdatert 21. februar! Tittelen på konferansen er «Fra etablert praksis til nyere forskning.»

Meld dere på her: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3700282/540896

 

Torsdag 26. april

08.30 - 09.30    Registrering

09.30 - 09.40    Åpning ved Kulturskolen

                        Velkommen til konferansen ved styreleder i NSF SLAG Marita Lysstad Bjerke

09.40– 10.45    Slagambulansen:

  • Informasjon om Treat-NASPP studien Kristi Bache

  • Prehospital diagnostikk og behandling av hjerneslag Karianne Larsen

  • Biomarkører og slagdiagnostikk  Henriette Solberg

 10.45 - 11.00  Pause og utstilling

11.00 - 11.30  Trombolysesløyfa på SØ Kalnes  Volker Moræus Solyga

11.30 - 12.00  NIHSS -  Norsk versjon Nina T. Johnsen og Dorte Vesterager Kristensen

12.00 - 13.00  Lunsj og utstilling

13.00 – 13.45  Hva sier statistikken? Hvordan ligger SlagNorge an?

                       En oppdatert status fra Norsk Hjerneslagregister ved Birgitte Mørch

13.45 - 14.30  Tema kommer. Forelesning av Azhar Abbas

14.30 - 15.00  Pausegym og utstilling

15.00 - 15.30  Norfibstudien ved Barbara Ratajczak-Tretel og Anna Tancin Lambert

15.30 - 16.30   «Stroke Finder» Trombectomi ved Rajiv Advani


Generalforsamling NSF SLAG 17-18.

Middag kl 19.


Fredag 27.04.18

09.00 – 09.45  Rollen til slagsykepleier - veien fremover. Marita Lysstad Bjerke

09.45 - 10.30  Mobilitet og skjulte utfall ved Charlotta Hamre

10.30 - 11.00  Bevegelse, pause og utstilling

11.00 – 12.30  Slagrehabilitering – en oppdatering.

                      Rehabiliteringsprinsipper, nye anbefalinger og pakkeforløp ved Frank Becker

12.30 - 13.30  Lunsj og utstilling

13.30 – 14.15  Telemedisinsk språktrening av afasipasienter etter hjerneslag ved Hege Pragh Øra

14.15 - 15.00  «Når hodet halter» ved brukerrepresentant Jan Schwenke          

15.00              Avslutning.