Fagkafè 23 januar

Presentasjon fra fagkafè 23 januar

Av Live Bergflødt Gusfre, 24.01.2018

Gry Bruland Vråle holdt en flott forelesning om etisk refleksjonsveiledning 23 januar. Presentasjonen hun brukte er tilgjengelig her .