HK2018

Helsesøsterkongressen 2018 i Kristiansand

Hvor: Radison Blu Caledonien hotell

Når: 18.-20.september 2018
NYHET! Presymposium for ledere 17. september kl.13-18.00
Tema: Bak fasaden- på godt og vondt
Her finner du posterpresentasjoner 2018

Forelesningspresentasjoner som er frigitt legges i lenker i programmet under

MANDAG 17.09:
Presymposium for ledere: "Trygge tjenester gjennom god ledelse"

Kl. 12.00-13.00: Registrering og enkel servering
Kl. 13.00-13.15: Velkommen
Kl. 13.15-15.00: Vårt mandat som ledere i lys av nye «Nasjonalfaglige retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom».
Jorunn Lerviks presentasjon
Kl. 15.00-15.30: Pause med servering
Kl. 15.30-18.00: Relasjonsledelse. Med nye retningslinjer får vi skjerpede krav og flere og større forventninger til innhold i tjenesten. Som ledere er vi nødt til å skape trivsel, gode arbeidsforhold og et godt miljø for å kunne yte og prestere.
Jan Spurkelands presentasjon
Kl. 18.00: Oppsummering og avslutning
Kl. 19.30: Middag for alle

TIRSDAG 18.09:
"Bak fasaden- på godt og vondt"

Kl. 08.30-10.30: Registrering og besøk hos utstillere og postere
Kl. 10.30-10.40: Musikalsk innslag v/ Anette Strømsnes.
Kl. 10.40-11.30: Åpning
Ordfører Harald Furre 
Leder av lokal komitè Charlotte Joy Kolbeinshavn
Leder av LaH NSF Kristin Waldum –Grevbo.
Kl. 11.30-12.15: Trender i samfunnet, å være alminnelig er helt ok. 
pedagog og høyskolelektor Mattias Øhras presentasjon 1 og Mattias Øhras presentasjon 2
Kl. 12.15-13.15: Lunsj med besøk hos utstillere og postere
Kl. 13.15-14.45:  Kärlek och stålull- att växa up med en utvecklingsstörd mamma.
v/forfatter og forsker Lisbeth Pipping - snakket fritt - ingen presentasjon å legge ut
Kl. 14.45-15.15: Pause med besøk hos utstillere og omrigg til parallellsesjoner 

Kl. 15.15-17.00:
PARALLELLSESJONER:

A HELSESTASJON
Hvordan kan seksuell helse tas opp på 2 og 4 års konsultasjonene på helsestasjon?

helsesøster og sexolog Jorunn Eikeland Olsens presentasjon
Si det”- samtaler med barn i barnehagen om egne grenser, vold og overgrep.
presentasjon v/ helsesøster Merete Nilsen, spesialpedagog Janet Ljosland Løland, Marie Bodin, saksbehandler i barnevernstjenesten i Vennesla kommune

B SKOLEHELSE – OG UNGDOM
Erfaringer med ungdom i angstgruppe. 
forsker og psykologspesialist  Åshild Tellefsen Hålands presentasjon     
Helsestasjon for gutter. Suksesshistorier
helsesøster Per Arthur Andersens presentasjon

C FLYKTNINGEHELSETJENESTE - MINORITETSHELSE
Krysspress mellom flere kulturer.
elevkontakt på Vågsbygd videregående
skole og kulturtolk Zuhra Abdulas presentasjon

Kl. 18.00:
Utflukter

Epidemiologisk byvandring kl.18-20 ved May Britt Ohman Nilsen.
Middag på hotellet kl.19 (i stedet for utflukt)
Båttur til Bragdøya med fiskesuppe
Operaforestilling "Tosca" i kulturhuset «Kilden» og servering av wraps.

ONSDAG 19. SEPTEMBER:

Kl. 08.30-08.45: Kulturelt innslag - Spinn dansestudio
Kl. 08.45-10.15: "Bak ordene", psykolog Trygve Børves presentasjon
Kl .10.15-10.45: Pause med besøk hos utstillere, bemannede postere
Kl. 10.45-11.30: Nytt fra Helsedirektoratet:
Astrid Hernes Kvalnes og Kristine Hartvedt sin presentasjon 
Adèlie Dorseuil sin presentasjon
Kl 11.30 -12.30: Lunsj med besøk hos utstillere og postere
Kl 12.30 -13.15: " I trygge hender", LaH NSF sitt eget prosjekt for å forebygge og avdekke/avverge vold på helsestasjonen.
Prosjektgruppas presentasjon
Elin Lunde Pettersen, helsesøster og prosjektleder
Ingrid Kristine Aspli, psykologspesialist Alternativ til Vold
Anna Wahlstrøm, helsesøster
Kathrine Liaklev Sellæg, helsesøster
Kl 13.15. -14.30: «Til rett tid» samarbeid mellom ulike instanser for å sikre god fysisk og psykisk helse, barnelege Unni Mette Köpp og ernæringsfysiolog Camilla Bæck Hennig sin presentasjon-
Kl 14.30-15.00: Pause

Kl. 15.00 -16.30:
Debattforum 
For medlemmer i LaH NSF
Tema: Bak fasaden med panel der tematikken for kongressen debatteres.

Kongressmiddag:
Kl.19.30: Utdeling av priser, kulturelt innslag

TORSDAG 20.SEPTEMBER:
Plenum:
Kl. 09.00-09.10: Kulturelt innslag ved elever fra Kristiansand
international school
 
Kl. 09.10-10.20: Posterpresentasjoner i plenum
Et liv i to verdener - Barns opplevelser når foreldrene skilles – en kvalitativ studie,
ved Ingunn Onarheim Johnsen, Astrid Synnøve Litland, Inger Kristensson Hallström
Hva med far? En kvalitativ studie av førstegangsfedres opplevelse av møtet med svangerskapsomsorgen og helsestasjonstjenesten
Beate Solbergs presentasjon
Rådgivningsgruppe om oppdragerpraksis - somaliske foreldres erfaringer
Ingfrid Samset Lorentsen, Åshild Wik Despriée, Therese Salvigsen, Siril C. Aschjem, Kari Glavin - kan ikke deles før forskning er publisert
Kl. 10.20-10.30: Presentasjon av neste års kongress i Bodø
Kl. 10.30-11.00: Pause med utsjekk og besøk hos utstillere, bemannende postere
Kl. 11.00-11.45: Å se utenfor seg selv, v/
Eirik Lundblad Næsheim, foredragsholder
Kl. 11.45-12.45: Lunsj
Kl. 12.45-13.45: Fra omsorgssvikt til håp,
v/ Vigdis Syvertsen, erfaringskonsulent -snakket fritt, ingen presentasjon å legge ut
Kl. 13.45-14.30: Våg å være, nærhet i digital kommunikasjon -
v/ "Helsesista" Tale Maria Krohn Engvik - ikke tillatelse til å  legge ut presentasjon
Kl. 14.30-15.00: Avslutning