Ekstraordninært Årsmøte og medlemsmøte 20. april

Av Henriette Nilsen Lian, 05.04.2018

Styret i Seniorsykepleierne innkaller til Ekstraordinært årsmøte med påfølgende medlemsmøte.

 

Innkalling - Ekstraordinært Årsmøte                  Forslag til nye vedtekter

Dato: 20. april
Tid: kl 12.00
Sted: Hornemannsgården

Ekstraordinært Årsmøte 
Sak: Endring av vedtekter

Medlemsmøte
Dagens tema: Karl Henrik Brox tar oss med på en fjellvandring over Dovrefjell og langs Pilegrimsleden

Det blir ellers informasjon, allsang og en god lunsj.

Påmeldingsfrist: 15. april. 2018


Velkommen!

De som har e-post, sender påmelding på her
De som ikke har e-post ringer Elin Reitan Mob.:416 13 265. Husk å oppgi medlemsnummer.

Blir du forhindret i å komme, meld fra til Elin Reitan på telefon, eller e-post:

elin.reitan@tydalsnett.no