NSFs nasjonale Lederkonferanse 2018

Av NSF

Velkommen til NSFs lederkonferanse 2018 som i år holdes i Bergen.

Tema i år  er: Ansvar, makt og myndighet - Fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

NB! Konferansen er nå fulltegnet, men det er fortsatt mulig å sette seg på venteliste via vanlig påmeldingslink. Du får vite om du får plass i løpet av uke 41.

Konferansen har til hensikt å formidle kunnskap og inspirere sykepleierledere til å styrke egen gjennomføringskraft som leder.

Bevisstgjøring av språk, kjønn og posisjon knyttes til økt myndighet og innflytelse som leder. 

Konferansen tar opp rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten. Viktige lederutfordringer knyttet til økonomi, kompetanse, kvalitet, forsvarlighet og pasientsikkerhet er velkjente utfordringer.

Lederansvaret må sees i en helhet, ikke fragmentert og oppstykket. Har vi et eierforhold til løsningene? Hva blir ledere målt på?

Til å belyse tematikken vil du blant annet få høre Eli Gunhild By, forbundsleder NSF, May Janne Botha, klinikkdirektør ved Ringerike sykehus, Robert Mood, president i Røde Kors, Sigrid Sollund, journalist og forfatter, og det svenske Arbeidsmiljøverket som har sett på kjønn, rammevilkår og hvem som blir lyttet til.

Programmet finner du som vedlegg, Forbehold om endringer.

 

PÅMELDING HER.