Protokoll A2

Av NSF, 02.05.2018

Spekter og Norsk Sykepleierforbund er enige om at minstelønnen for sykepleiere med 10 års ansiennitet økes  til 490 000 fra 1. juli i år, og at den skal heves til kr 500 000 senest fra 1. juli 2019.

Protokoll A2 område 10 - Helseforetakene

Protokoll A2 område 13 - Sykehus med driftsavtale