Eli Gunhild By.
Eli Gunhild By er glad for at en milepæl er nådd, men understreker at kampen fortsetter videre.

Milepæl nådd, men ikke i havn

Av NSF, 03.05.2018

Forbundsleder Eli Gunhild By er glad for at kampen om sykepleierkompetansen nå har gitt uttelling i form av at en milepæl i sykepleierløftet er nådd. Det skjedde da det sent onsdag kveld ble enighet i oppgjøret for 37.000 sykepleiere ved sykehusene. Målet om minst 500.000 kroner for sykepleiere med ti års ansiennitet ble dermed nådd.

Samtidig har det vært reaksjoner på at den samme garantien ikke ble gitt i KS-oppgjøret.

 – Det er to store forskjeller mellom disse tariffområdene. Det er forskjellige lønnssystemer: garantilønn i KS, der alle lokale tillegg til den enkelte videreføres selv om minimumslønnen øker. I Spekter er det et minstelønnssystem, der lokale tillegg ikke flyter oppå. Dette innebærer at det koster mer å heve garantilønnen i KS enn minimumlønna i Spekter, sier By.

Hun påpeker at forskjellen i faktisk lønnsnivå etter 10 år er ikke så stor mellom KS og Spekter. Det kan oppfattes som en mager trøst for de som ligger på minstelønn, men målet om 500.000 innen utgangen av 2019 ligger fortsatt fast som et mål.

–  Når vi går inn i et tariffoppgjør, er vårt utgangspunkt å få best mulig resultat til våre medlemmer. Derfor måtte vi utnytte den muligheten vi hadde til å få et så godt oppgjør i Spekter denne gangen. Dette vil være en viktig drahjelp for kommende oppgjør i øvrige områder.

 –  Ansvaret for å sikre nok sykepleiere med riktig kompetanse og en forsvarlig bemanning ligger derimot hos arbeidsgiver. Det vi har sett i dette oppgjøret er at arbeidsgiversiden i Spekter har erkjent sykepleiermangelen. Nå påhviler det lokale arbeidsgivere i kommunen å bruke lønn som det virkemiddelet de har for å rekruttere sykepleiere, sier By.

Forbundslederen har likevel forståelse for at medlemmer i KS-området ikke er helt fornøyd med oppgjøret.

 – ­At vi har anbefalt oppgjøret i KS betyr ikke at vi har fått gjennomslag for alt vi ønsket. I KS forhandler vi sammen med mange andre aktører innenfor en felles ramme, mens vi i Spekter forhandler innenfor egen ramme og egen lønnsmasse. Når vi gikk inn i dette tariffoppgjøret, hadde vi ulike utgangspunkt. I Spekter hadde vi et vesentlig lavere overheng enn i KS, derfor hadde vi flere penger til disposisjon. Men i begge områdene så har rammen for frontfaget vært normgivende, sier By.

Hun er glad for at Unio i KS har fått en høyere ramme til medlemmer enn de øvrige gruppene i kapittel 4.  By viser til at det I 2016 ble innført et 16-årstrinn også i KS og at sykepleierne da fikk harmonisert minstenivåene med skoleverket – også et prioritert krav fra NSF siden lærerne kom inn i KS-området.

 – Sykepleierløftet har utvilsomt fått arbeidsgivere og forhandlingsmotparter til å få opp øynene for sykepleiermangelen, og behovet for å bruke lønn for å rekruttere – og beholde – sykepleiere. Vi er ikke i havn med sykepleierløftet, men vil fortsette å øke presset mot arbeidsgivere og KS inn mot 2019. At det er kamp om sykepleierkompetansen og at ulike arbeidsgivere og områder derfor vil legge ekstra i lønnspotten for å sikre seg sykepleiere synes vi er bra. Det vil gagne alle sykepleiere som gruppe at lønn brukes aktivt som et virkemiddel for å rekruttere, sier By.

Forbundslederen har registrert både jubelen og misnøyen på sosiale medier etter årets oppgjør og forstår begge reaksjonene.

 – Vi er glade for å ha nådd en milepæl, men kampen fortsetter videre. Nå har det kommet nye tall om sykepleiermangelen i NAVs bedriftsundersøkelse og den viser en formidabel økning i sykepleiermangelen fra 4.000 til 5.900 sykepleiere bare på ett år. Dette legger et økt press på arbeidsgiversiden både i kommunene og ved sykehusene.

– Vi gjentar det vi har sagt gjennom flere år: det er ingen vei utenom et lønnsløft som monner hvis denne situasjonen skal løses, sier forbundsleder Eli Gunhild By.