Norges Lover

Lovendring gir skolen plikt til samarbeid

Stortinget har vedtatt endringar i opplæringslova og friskolelova. Skolen får en lovfestet  plikt til å samarbeide med kommunale tenestetilbydere om flerfaglig vurdering og oppfølging av elevar med særskilte vanskar.

 

Kommunale tjenestetilbydere=blant annet skolehelsetjenesten.

For å oppfylle lovkravet må strukturert samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten på plass.
Dette er en seier for alle helsesøstre som har påpekt og spilt inn at det er en skjevhet i lovverket der bare den ene part (skolehelsetjenesten) har hatt plikt til å samarbeide med skolen og ikke motsatt.

Nå er altså denne skjevheten i ferd med å rettes opp!

Les mer her