Prosjektgrppa

I trygge hender

I dag ble materiellet som skal benyttes for å forebygge, avdekke og avverge vold prelansert i Arendal  på dette arrangementet.

Materiellet er resultatet av prosjektet som ble utlyst etter at vi fikk 1 million kroner fra Frimurerlogen.

Her kan du lese  NSF sin nettsak om arrangementet

Prosjektgruppa: Kathrine Liaklev-Sellæg, Anna Wahlstrøm og Elin Lunde Pettersen (prosjektleder). Ingrid Kristine Aspli var ikke til stede.

 

Samtale etter presentasjonen: Kåre Svang(Kripos), Linda Holstad Helleland (Barne-og likestillingsminister), John Are Jonassen (Stine Sofie Stiftelse), Ann Kristin Olsen (leder av barnevoldsutvalget/debattleder.

Hovedlansering blir på Helsesøsterkongressen i september.