NSF

Valg av delegater fra NSF Nordland til Landsmøtet 2019

Av Tone Moan Nordby, 16.08.2018

NSF Nordland skal på fylkesmøtet i Bodø 27.-28.mars 2019 velge delegater til Landsmøtet i NSF som avholdes i november 2019. Nominasjonskomiteen trenger medlemmenes hjelp til å finne kandidater.

Vedlagt finner dere informasjon om hva det vil si å være delegat til Landsmøtet.

Bruk vedlagte skjema for å foreslå kandidater til vervene. Dette må være fylt ut og signert av kandidaten selv før det sendes til fylkeskontoret per post eller mail (se infobrev).

 

FRIST FOR INNSENDING AV FORSLAG PÅ KANDIDATER ER 31.OKTOBER 2018.

 

Dette for å lette arbeidet til nominasjonskomiteen. Det påpekes at i henhold til vedtektene kan det fremmes forslag på kandidater helt frem til 2 måneder før valget, det vil si 29.01.2019.

 

Forslagsstiller vil få en overraskelse i posten:)  

 

Ta kontakt med leder av nominasjonskomiteen, Susan Kalvø, hvis du har spørsmål. Kontaktinformasjonen finnes i vedlagte brev.

 

Her finner du informasjon og skjema for kandidater:

Informasjon om valg av delegater til Landsmøtet

Kandidatskjema til valg av Landsmøtedelegater