NSFs 18. nasjonale e-helsekonferanse «Sykepleie og digitalisering – samspill i praksis»

Av NSF

NSFs 18. nasjonale e-helsekonferanse «Sykepleie og digitalisering – samspill i praksis»

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Arrangør: NSF og NSFs faggruppe for e-helse

Pris kr 1500,- for medlemmer (Pris kr 3300,- for ikke-medlemmer)

 

Det er et uttalt mål fra myndighetene at helsepersonell skal ha enklere tilgang til helseopplysninger, at innbyggere skal ha tilgang til digitale helsetjenester, og at helsedata skal være tilgjengelig for forskning, styring og kvalitetsforbedring. Vi er nå på full fart på vei til en digital helsetjeneste, og vi som sykepleiere er med i denne utviklingen. Vi vil på neste års konferanse vil presentere sykepleiere som arbeider med utdanning og e-helse, medisinsk avstandsoppfølging, velferdsteknologi, kurvesystemer, spillteknologi, og digital dialog med pasienter. Du vil også få høre om nasjonal strategi for e-helse, nyheter om helseplattformen, terminologi og kodeverk, sepsis e-læring, informasjonssikkerhet, robotisering, informasjonssikkerhet, og jus og sosiale medier i helsetjenesten mm.

Forbundsleder Eli Gunhild By kommer og Helseminister Bent Høie kommer. Direktør Christine Bergland og flere fra Direktoratet for e-helse kommer. Det gjør også professor i Nick Hardiker fra England, Anders Ekholm fra Institutet för Framtidsstudier, Karen Skarbø fra NITO, fagdirektør Roar Thon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og advokat Jon Wessel-Ås.

Årets konferanse ble fulltegnet lenge før påmeldingsfristen gikk ut, og det var venteliste. Vi oppfordrer til å være tidlig ute. Det er først-til-mølla prinsippet som gjelder.

NB! Det er bindende påmelding!

Send inn poster til konferansen

NSF inviterer til å delta med postere innen e-helsefeltet som:

  1. Presenterer sykepleieprosjekter eller fagutviklingsarbeid. Det kan være nye upubliserte prosjekter eller prosjekter som er vist på andre nasjonale eller internasjonale kongresser siste to år.

  2. Presenterer fagfellebedømt forskningsarbeid som er presentert eller antatt for publisering i nasjonale eller internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Se invitasjon til å delta med poster for ytterligere informasjon.

Posterinvitasjon NSFs e-helsekonferanse 2019.pdf

Ved spørsmål bruk e-postadresse:  ehelsekonferanse@nsf.no 

Program NSFs e-helsekonferanse 2019