Hk 2019, flyer

Helsesykepleierkongressen 2019 i Bodø

Av Ellen Kathrine Larsen, 25.09.2019

Hvor: Stormen konserthus i Bodø
Når: 17. - 19.september 2019 med presymposium for ledere 16.september.

Tema: "Det var en gang en barndom- tål å lytte, tør å se, våg å handle"

Lysbilder fra forelesere som har godkjent deling, og som hadde en slik presentasjon blir lagt ut her som linker i programmet

 

MANDAG 16. SEPTEMBER:
Presymposium for ledere:

Kl. 12.00-13.00: Registrering og enkel servering
Kl. 13.00-13.15: Kulturelt innslag og velkommen
Kl. 13.15-14.00: "Vold og overgrep mot barn - tør helsesykepleiere å spørre?" presentasjonen til Elisabeth Holm Hansen , helsesykepleier og førsteamanuensis, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Campus Porsgrunn
Kl. 14.00-14.30:  Pause
Kl. 14.30-16.00: "Hvordan kan vi ledere gjøre det lettere å spørre om vold og overgrep?", Ane Ugland Albæk, Universitetslektor, Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder
Kl. 16.00-16.30:  Pause med servering - prestentasjonen  kan ikke legges ut
Kl. 16.30-17.45: "Styring, økonomi og oversikt, ofte stilte spørsmål fra ledere"presentasjonen til Kristin Waldum-Grevbo, leder i LaH NSF og presentasjonen til Eli Kristin Johansen, fagleder i Levanger og styremedlem i LaH NSF.
Kl. 17.45-18.00: Oppsummering og takk for i dag
                                             
Kl. 19.30: Middag for alle

TIRSDAG 17. SEPTEMBER:
"Det var en gang en barndom....- tål å lytte, tør å se, våg å handle"

Konferansier: Nicole Furnes, leder i Bodø Ungdomsråd
Kl. 08.30-09.30: Registrering og besøk hos utstillere
Kl. 09.00-09.15:  Aspåsen barneskole ønsker velkommen med sang utenfor Stormen
Kl. 09.30-11.10: Kulturelt innslag og åpning ved:
Ordfører Ida Maria Pinnerød
Leder av lokal komite Marit Lund Hansen                                                                      
Leder av LaH NSF Kristin Waldum-Grevbo. presentasjonen finner du her
Helseminister Bent Høie
                                                                                        
Kl. 11.10-12.00: "Jeg fant, jeg fant.." I barndommens verden fant vi byggesteinene til voksenlivet" Odd Eidner, prest, Kim Lie og Eli Johanne Berg, musikere - ingen presentasjon
Kl. 12.00-13.00: Lunsj på hotellene
Kl. 13.00-13.30: Besøk hos utstillere (1.-5.etg) og postere (5.etg) på Stormen
Kl. 13.30-13.50: Hvordan styrke helsesykepleieren i rollen som tydelig samfunnsaktør, Gjertrud Krokaa, Fylkesleder NSF Nordland
Kl. 13.50-14.00:  Apell med Nicole Furnes (leder i Bodø ungdomsråd og ungdomspolitiker)
Kl. 14.00-14.45: "Barnet som skulle ut i livet og bli stor", Peder Kjøs, psykolog
- ingen presentasjon
Kl. 14.45-15.15:  Pause med besøk hos utstillere (1.-5.etg.) og postere (i 5.etg)

Kl. 15.15- 17.15: PARALLELLSESJONER

A HELSESTASJON
Kl. 15.15-16.00:  "Mamma på nett", master i helsesykepleierfaget, Runa Andersen, helsesykepleier
Kl. 16.00-16.45: "Tidlig inn, samarbeid mellom helsesykepleier og jordmor",
Liv Kristin Olsen, jordmor og Hilde Schenken-Jensen, helsesykepleier
Kl. 16.45-17.15:  "Familiens møte", Kirsten Ellingbø og Susann Rødseth, kliniske familieterapeuter

B SKOLEHELSETJENESTEN
Kl. 15.15- 15.45: "Skolehelse.no " 8.klassesamtalen", Åse Sagatun, helsesykepleier og forsker 

Kl. 15.45- 16.30: Erfaring med psykisk helserådgiver som en del av skolehelsetjenesten, Linn Adele Orø Nybø, helsesykepleier og Heidi Eivik, psykisk helserådgiver
Kl. 16.30-17.15: "Delbart ?",Hanne Andreassen, politioverbetjent Kripos

 

C MIGRASJONSHELSE
Kl. 15.15-16.00:  "Et lavterskeltiltak for å fremme mestring av traumereaksjoner blant ungdom med fluktbakgrunn", Brit Oppedal, seniorforsker FHI og Bjørg Engerdal, helsesykepleier
Kl. 16.00- 16.45: "God start i Norge, helse og trivsel hos unge flyktninger",
Cecilie Dangmann, helsesykepleier, Høgskolen Innlandet
Kl. 16.45- 17.15: "Foreldrerollen i en ny kultur", Vivi Vucovic, helsesykepleier

Utflukter, se tider for de enkelte arrangementene

o        Keiservarden Stella polaris – byfjellet
o        Byvandring
o        Rafting til Saltstraumen, verdens sterkeste malstrøm
o        Nordlysvandring

ONSDAG 18. SEPTEMBER:
Konferansier:
Bodø PRESS ved Peder Kachel Nordland
Kl. 07.30-08.30: Registrering til Generalforsamling
Kl. 08.30-11.30: Generalforsamling LaH NSF
Kl. 11.30-13.00: Lunsj med besøk hos utstillere (1.-5.etg.) og postere (i 5.etg.)
(lunsj serveres kl.11.45-12.30)

Posterpresentasjoner

Kl 13.00 -13.25 "Helsefremming - veien fra teori til praksis i skolehelsetjeneten" Aud Stemland, Helsesykepleier og fagutvikler i barneskolen i Stavanger kommune
Kl 13.25 - 13.50 "Gjennom en ung linse - en kvalitativ studie for å forbedre helsesykepleieres arbeid i skolehelsetjenesten» Presentasjonen til Hilde Laholt, Helsesykepleier og universitetslektor ved UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø
 Kl 13.50 - 14.15 "Fra observasjon til motivasjon - hvordan påvirke foreldres mobilbruk."

Presentasjonen til Siri Amalie Hansen, Helsesykepleier Østensjø helsestasjon, Oslo kommune, Kristine Holmen Strømsvåg, Helsesykepleier Helsesykepleier i Lillehammer kommune og Nina Misvær, Helsesykepleier og førstelektor ved Fakultet for helsevitenskap, Oslo Met, 


Kl. 14.15-14.45: Pause og besøk hos utstillere (1.-5.etg) og postere (i 5.etg)
Kl. 14.45-14.55: Kulturelt innslag
Kl. 14.55-15.50: "Det var en gang to kjønn, om kjønnsidentitetsutvikling hos barn og unge", Ingun Wik, helsesykepleier og sexolog.
Ungdom med egen erfaring,
Emma Strøm
kl. 15.50-16.35: prinsesse Ivar Marion Arntzen, forfatter og Thomas Lund Leivseth, lege i spesialisering psykiateringen presentasjon
Kl. 16.30-16.35: Kulturelt innslag og avslutning for dagen

Fra kl. 18.00: Stormen åpner for kjøp av forfriskninger
     Kl.19.00:  Program i Stormen og prisutdelinger
ca  kl.20.30:  Middag i Lavvo
Antrekk:
Lett pynta og klær etter vær. Det er oppvarmet lavvo med filtgulv, ikke bålfyring.

TORSDAG 19. SEPTEMBER
Konferansier:
Vegar Aglen
Kl. 09.00-09.15: Kulturelt innslag
Kl. 09.15-10.15: Nytt fra Helsedirektoratet, presentasjonen ligger her.

  • Nye nasjonale anbefalingene om syn, hørsel, hodeomkrets, veiing og måling.
  • Tilskuddsordningen "Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten"
  • Utredning av fireårskonsultasjon i barnehagen – hva fant vi?
  • Beregningsverktøy for bemanning i helsestasjonen 0-5 år.

Kristine Hartvedt, helsesykepleier og seniorrådgiver og Astrid Hernes Kvalnes, helsesykepleier og seniorrådgiver
Kl. 10.15-10.45: Pause med besøk hos utstillere (1.-5.etg) og postere (i 5.etg)
Kl. 10.45-11.30: I trygge hender - erfaringer prosjektleder og helsesykepleier Elin Lunde Pettersen og Ann-Evy Pettersen, helsesykepleier
Kl. 11.30-11.40: Kulturelt innslag
Sofie Frost, SLAM! poet, Master of arts fra East 15 Acting School, Nordisk mester i slampoesi
Kl. 11.40-13.00:  Kulturell lunsj i Domkirken med ungdomskoret ( i Bodø sentrum, 5 minutters gange), Gro Bergrabb, dirigent og konferansier
Kl. 13.00-13.30: Barns rettigheter, tidligere barneombud Anne Lindboe
Kl. 13.30- 14.30: "Menneskeverd i møte med barn og unge", Geir Lippestad, advokat og politiker - ingen presentasjon
Kl. 14.30- 15.00:  Presentasjon av neste års kongress, takk for oss og vel hjem!

 

Følg Helsesykepleierkongressen 2019 på facebook